Автор детально

Радзіховський, Дмитро Юрійович, студент групи 2БС-18Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020