Автор детально

Ремарчук, Віктор Вікторович, ВНТУ, <span>студент  групи ЕКО-17м, інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля</span>, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020