Автор детально

Околіта, Ірина Ігорівна, Студентка ВНТУ, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020