Напрямки секцій

Пленарне засідання

Керівники
  • Кер. сек. пл. зас. ФБТЕГП, ВНТУ
Не вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування

Секція теплогазопостачання

Керівники
  • Кер. сек. теплогазопостачання, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування

Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики

Керівники
  • Кер. сек. технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування

Секція промислового та цивільного будівництва

Керівники
  • Юрій Бікс, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування

Секція містобудівництва та архітектури

Керівники
  • Віталій Швець, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування

Секція технології та організації будівельного виробництва

Керівники
  • Кер. сек. менеджменту в будівництві, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Не вибрано Рецензування


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020