Огляд

Секції

Пленарне засідання

1. Секція теплогазопостачання

     22–24 березня, 1500, ауд. 3234

     Голови секції: к. т. н., професор Ратушняк Г. С.,

                           к. т. н., доцент Коц І. В.

     Секретарі: асистент Ободянська О. І., к. т. н.,

                      доцент Петрусь В. В.

 

2. Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики

     22–24  березня, 1500, ауд. 3231

     Голова секції: д. т. н., професор Ткаченко С. Й.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Степанов Д. В.

     Секретар: інж. Бабак Н. В.

 

3. Секція промислового та цивільного будівництва

     22–24 березня, 1500, ауд. 3327

     Голова секції: д. т. н., професор Моргун А. С.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Маєвська І. В.

     Секретар: к. т. н., доцент Бікс Ю. С.

 

4. Секція містобудування та архітектури

     22–24 березня, 1500, ауд. 3302

     Голова секції: д. т. н., професор Дудар І. Н.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Швець В. В.

     Секретар: аспірант Яківчук С. В.

 

5. Секція технології та оганізації будівельного виробництва

     22–24 березня, 1500, ауд. 3139

     Голова секції: д. т. н., професор Сердюк В. Р.

     Секретар: к. т. н., доцент Христич О. В.
© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020