Огляд

Секції

  1. Пленарне засідання
  2. Секція теплогазопостачання (Голова секції: д. е. н., професор Джеджула В. В.)
  3. Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики (Голова секції: д. т. н., професор Ткаченко С. Й.)
  4. Секція промислового та цивільного будівництва (Голова секції: д. т. н., професор Моргун А. С.)
  5. Секція містобудівництва та архітектури (Голова секції: д. т. н., професор Дудар І. Н.)
  6. Секція менеджменту будівництва та цивільної оборони (Голова секції: д. т. н., професор Сердюк В. Р.)


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020