Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Аналіз проблем утилізації твердих побутових відходів для малих міст Анотація
Яна Іванівна Животун, Сергій Михайлович Кватернюк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ФОСФАТАМИ Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Анжеліка Григорівна Каратаєва
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Виконання робочого кресленика деталі із складною поверхнею із застосуванням 3d моделей Анотація
Микола Гречанюк, Олександр Хоменко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Використання додаткових розширень для виконання будівельних креслень у програмі ArchiCAD Анотація
Богдан Болеславович Корчевський, Вікторія Вікторівна Вітюк, Олександра Ярославівна Федчишина
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ДОДАТКІВ CAD-СИСТЕМИ ДЛЯ ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ Анотація
Андрій Юров
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ Анотація
Анастасія Дмитрівна Майданюк, Ігор Володимирович Васильківський
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ Анотація
А.Д. Майданюк, Сальвадор Рівера Емерсон Андрес
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ВПЛИВ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХЛОРУВАННЯ У ПИТНІЙ ВОДІ НА ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ CHLORELLA ТА SCENEDESMUS Анотація
Оксана Анатоліївна Стискал
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Геометричне моделювання одновимірних біологічних сигналів Анотація
Яніна Германівна Скорюкова, Павлов Володимир Сергійович
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ДОСЛІДЖЕННІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕНННЯ МІСТА ВІННИЦЯ Анотація
О.О. Остапенко, Вега Фактос Джохселін Анабель
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І=Ƒ(V) НАНО-БІОНЕОРГАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІРУСУ ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ ТА НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА Анотація
Василь Касіяненко, Володимир Бурдейний, Микола Мельник
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Дослідження впливу алергенних рослин на стан довкілля та населення м. Вінниці Анотація
Аліна Вікторівна Кононенко, Андрій Русланович Ящолт
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ Анотація
Яна Іванівна Безусяк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Дослідження забруднень екосистем основними пестицидами за допомогою методики екотоксів Анотація
Роман Васильович Петрук
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Анотація
Аліна Миколаївна Чернега
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП Анотація
Наталія Михайлівна Кравець
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ Анотація
Леся Володимирівна Стасенко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Екологічна Безпека лісових масивів Еквадору Анотація
Джессіка Aсітумбай Гавіланес
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АЕРОЗОЛЬНОГО ВИКИДУ ХАЕС Анотація
Н.В. Савінська
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Екологічний вплив люмінесцентних ламп Анотація
Наталія Михайлівна Кравець
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ Анотація
Тетяна Валеріївна Мельник, Віталій Анатолійович Іщенко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ Анотація
Анна Сергіївна Панькевич, Андрій Русланович Ящолт
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Застосування джерел когерентного випромінювання у терапії Анотація
Олександр Станіславович Камінський, Сергій Володимирович Павлов
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ Анотація
Тетяна Козловська, Роман Іванов
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІАГНОСТИКИ ШКІРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Анотація
Олександр Камінський, Сергій Павлов
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація
Яніна Германівна Скорюкова, Олександр Олександрович Новіков
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) КОМБІНОВАНЕ ЗМІЦНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація
Катерина Повстянко, Михайло Вікторович Лисий
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОРЕГУЛЯТОРА ТИСКУ Анотація
Юрій Андрійович Глух
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ Анотація
Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Гарсія Камачо Ернан Улліанодт
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Методи мультиспектрального телевізійного контролю для екологічного моніторингу водних об’єктів Анотація
Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Методика визначення відновленого моменту у газостатичних циліндричних газових підвісах Анотація
Алла Володимирівна Шевченко, А. В. Люльчак
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Методика розрахунку водогосподарського балансу малої річки для забезпечення екологічної стабільності регіону Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Лідія Ігорівна Гриник
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) МЕХАНІЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ ГІБРИДНОГО МАТЕРІАЛУ З АЛЮМІНІЄВОЮ МАТРИЦЕЮ Анотація
Надія Манжак, Михайло Лисий
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИС-ТАННЯМ ФРАКТАЛЬНОЇ ГРАФІКИ Анотація
Яніна Германівна Скорюкова, Ганна Олександрівна Пастушенко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної графіки Анотація
Олексій Миколайович Козачко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ БІОРЕАКТОРА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ХЛОРЕЛИ Анотація
Яна Іванівна Безусяк, Сергій Михайлович Кватернюк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Оперативна система екологічного моніторингу поверхневих вод Анотація
Катeрина Олександрівна Біла, Андрій Русланович Ящолт
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Оптичні методи дослідження поверхневих пошкоджень біотканин Анотація
Олена Євгенівна Кватернюк, Сергій Михайлович Кватернюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ОСЛАБЛЕННЯ СИГНАЛУ НА СПАЇ ОДНОМОДОВОГО ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА Анотація
Олена Бурдейна, Ярослава Марущак, Володимир Бурдейний
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Особливості організації самостійної роботи студентів при дистанційному вивченні інженерної та комп'ютерної графіки Анотація
Олена Валеріївна Слободянюк, Анастасія Слободянюк, Валерія Клімова
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Отримання ксантогенатів металів хімічним вилученням сірковуглецю із головної фракції коксохімічних виробництв Анотація
Тарас Тітов, Альона Прадівляна
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Оцінка вмісту нітратів в продуктах рослинного походження Анотація
Святослав Мандебура, Тетяна Панченко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Підвищення точності моделювання забруднення атмосферного повітря міста з використанням мобільних інформаційно-вимірювальних систем Анотація
Дмитро Дзюняк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Підвищення якості навчання інженерній графіці студентів напряму "Теплоенергетика" Анотація
Олена Валеріївна Слободянюк, Дмитро Слободянюк, Юрій Слободянюк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Поводження з небезпечними компонентами побутових відходів у Вінницькій області Анотація
Віталій Іщенко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ Анотація
Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Гарсія Камачо Ернан Улліанодт
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Покрокове виконання фасадів житлових будинків у програмі ArchiCAD Анотація
Богдан Болеславович Корчевський, Аліна Сергіївна Кузьменко
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Принципи побудови екологічно-безпечного житла Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Юлия Станіславівна Любчак
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ АТМОСФЕРИ НА АЗС М. ВІННИЦЯ Анотація
Марiя Михайлiвна Швець, Андрiй Русланович Ящолт
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Радоноємність грунтів ландшафтів південного Полісся Анотація
Олександр Вікторович Шабатура
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Реагентні методи перероблення токсичних відходів на основі карбонових кислот Анотація
Ольга Гордієнко, Анатолій Ранський
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Розробка методів та засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування параметрів неоднорідних біологічних середовищ Анотація
Сергій Михайлович Кватернюк
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ Анотація
М В Краєвський, Георгій Володимирович Горячев, Сергій Олександрович Жуков
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) СУМІСНА УТИЛІЗАЦІЯ СІРКОВУГЛЕЦЮ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ДЕЯКИХ НЕКОНДИЦІЙНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація
Катерина Олександрівна Самборик, Анна Сергіївна Ткач, Тарас Сергійович Тітов
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Термодинамічне обґрунтування можливості утворення кислотних дощів в атмосфері Анотація
Валерія Давиденко, Олександр Урсул, Марія Євсєєва
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) ТЕРМОРЕЗИСТОРИ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТІВ КУПРУМУ(ІІ) Анотація
Марія Василівна Євсєєва, Тетяна Іванівна Панченко, Аліна Миколаївна Чернега
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА АЗС Анотація
А.Д. Майданюк, Самбрано Мендоса Еріка Сенеїда
 
XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016) Технологія ідентифікації та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних просторово-розподілених систем за їх математичними та геоінформаціними моделями Анотація
Ілона Вячеславівна Варчук, Віталій Борисович Мокін
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Утилізація відходів електричного та електронного обладнання Анотація
Дмитро Сергійович Репецький, Віталій Анатолійович Іщенко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Утилізація первинних відходів переробки макулатури Анотація
Віталій Анатолійович Іщенко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2017) Хімічний склад снігового покриву як показник забруднення атмосферного повітря Анотація
Діана Поліщук, Аліна Чернега
 
1 - 61 з 61 результатів


© КІВЦ ВНТУ 2015–2018