Автор детально

Шевчук, Олег Ігорович, ст.гр.1АВ-14б,факультету Комп’ютерних систем та автоматики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020