Автор детально

Каплун, Валентина Аполінаріївна, ВНТУ, каф. захисту інформації, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020