Автор детально

Назарко, Ірина Степанівна, <p>Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя</p>, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020