Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Сергій Михайлович Кватернюк

Секція екології та екологічної безпеки

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНОГО ШЛАКУ ПРИ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Вікторія Євгеніївна Шабанова
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ВІННИЦІ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Андріана Миколаївна Скалій, Роман Васильович Петрук
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ШУМОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ PDF
Тетяна Петрівна Івацко, Віталій Анатолійович Іщенко, Марина Володимирівн Матусяк
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Ігор Володимирович Васильківський, Марина Володимирівна Бурківська, Марина Володимирівна Матусяк
ОЦІНКА ВПЛИВУ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА СТАН РІЧОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Ігор Володимирович Васильківський, Андрій Олександрович Вовк
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ PDF
Віталій Анатолійович Іщенко, Валентина Володимирівна Палій, Марина Володимирівна Матусяк
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Вікторія Валеріївна Варакса, Ірина Анатоліївна Трач
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИКИДІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Ігор Володимирович Васильківський, Богдан Олександрович Олійник
AНAЛIЗ ЯКOСТI ПOВЕPХНЕВИХ ВOД ТA ВДOСКOНAЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКOЛOГIЧНOГO МOНIТOPИНГУ НA ТЕPИТOPIЇ МИКOЛAЇВСЬКOЇ OБЛAСТI PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Світлана Олександрівна Пронь, Сергій Михайлович Кватернюк
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ СТАНУ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Олеся Олександрівна Ткачук, Артем Олегович Мазур
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Сергій Михайлович Кватернюк, Давид Сергійович Гожий
Аналіз токсичного впливу на біоту водойм PDF
Наталія Михайлівна Кравець
Основні групи токсичних речовин, які забруднюють водне середовище PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Василь Григорович Петрук
ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В НАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ PDF
Вероніка Русланівна Новосельцева
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «АВАНГАРД» PDF
Роман Васильович Петрук, Юлія Олександрівна Гончарук, Марина Володимирівна Матусяк
МОНІТОРИНГ ВІДЕОСПРИЙНЯТЛИВОСТІ ШТУЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЗОН МІСТА PDF
Василь Григорович Петрук, Олег Віталійович Семенюк, Марина Володимирівна Матусяк
РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ PDF
Ірина Анатоліївна Трач, Наталія Валеріївна Нічук, Лілія Юріївна Главацька
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ PDF
Олеся Олександрівна Ткачук, В’ячеслав Іванович Яремчук, Марина Володимирівна Матусяк
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Віталій Анатолійович Іщенко, Тетяна Богданівна Соколишина, Лілія Юріївна Главацька
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ АВТОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Ірина Анатоліївна Анатоліївна Трач, Максим Володимирович Патичук, Марина Володимирівна Матусяк
ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Сергій Михайлович Кватернюк, Марина Володимирівна Андрущенко
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ PDF
Віталій Анатолійович Іщенко, Руслан Анатолійович Синчук
Радіонуклідне забруднення водних екосистем та його дія на гідробіонти PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Тимур Іванович Бурбело
ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОДИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Іван Вікторович Мусінкевич
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ У 2017 РОЦІ PDF
Наталія Михайлівна Кравець, Вероніка Русланівна Новосельцева
МАГНІТОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ НАДПРОВІДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ДАТЧИКІВ В МЕДИЦИНІ ТА ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ PDF
Микола Володимирович Васильківський, Ігор Володимирович Васильківський
Токсичні речовини у небезпечних компонентах побутових відходів PDF
Віталій Анатолійович Іщенко
ПЕРСПЕКТИВИ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Зоряна Ігорівна Римар
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ PDF
Марина Володимирівна Бурківська, Ігор Володимирович Васильківський, Віталій Анатолійович Іщенко
ЗМЕНШЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ PDF
Іван Вікторович Мусінкевич
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦСТВА PDF
Тимур Іванович Бурбело
Забруднення території Вінницького району нітратами PDF
Івацко Тетяна Петрівна
ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ РОСТУ НА РОСЛИНИ КВАСОЛІ СОРТУ ПЕРЛИНА PDF
Олеся Олександрівна Ткачук
Екологічна безпека підземних вод міста Вінниці PDF
Євген Олегович Літвінчук
ЗАХОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ З ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ PDF
Вячеслав Сергійович Білоус
ЛІХЕНОІНДИКАЦІЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ PDF
Наталія Валеріївна Нічук
Вплив чорної металургії на екологічний стан навколишнього середовища. PDF
Віталіна Віталіївна Томчук
Забруднення грунтів в Оратівському районі PDF
Валентина Володимирівна Палій
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙЦЯ-РУСАКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ірина Анатоліївна Трач
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НЕКОНДИЦІЙНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Роман Васильович Петрук, Володимир Володимирович Костюк

Секція хімії та хімічної технології

ГЕТЕРОЯДЕРНІ (КУПРУМ, ЛАНТАНОЇД)ВМІСНІ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТИ ЯК ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ ДЛЯ СИНТЕЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ PDF
Марія Василівна Євсєєва, Тетяна Іванівна Панченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИТІОКАРБАМАТІВ МЕТАЛІВ ЯК ПРОДУКТІВ ХІМІЧНОГО ВИЛУЧЕННЯ СІРКОВУГЛЕЦЮ З ВІДХОДІВ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Вікторія Євгеніївна Шабанова, Вадим Максимович Романюк, Тарас Сергійович Тітов
ВЗАЄМОДІЯ СІРКОВУГЛЕЦЮ ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ СИРОГО БЕНЗОЛУ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ З НУКЛЕОФІЛЬНИМИ РЕАГЕНТАМИ PDF
Тарас Сергійович Тітов
СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИХ ВОД З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ М. ВІННИЦІ PDF
Вероніка Русланівна Новосельцева, Олександр Сергійович Урсул, Марія Василівна Євсєєва
МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В УМОВАХ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПІРОЛІЗУ PDF
Анатолій Петрович Ранський, Богдан Валерійович Коріненко
ВМІСТ ФЕРУМУ У ВОДІ З ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
Зоряна Ігорівна Римар, Ольга Анатоліївна Гордієнко
ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЯК СТРУКТУРНІ АНАЛОГИ ДОДАТКІВ ДО ОЛИВ ТА МАСТИЛ PDF
Ольга Анатоліївна Гордієнко

Секція загальної фізики

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА АМОРФНИХ СПЛАВІВ Fe80B20-xSix PDF
Василь Касіяненко, Володимир Бурдейний
МАГНІТНА СКЛАДОВА ГАМІЛЬТОНІАНУ ЕЛЕКТРОНІВ, УТРИМУВАНИХ ГВИНТОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ PDF
Володимир Мефодійович Бурдейниий, Василь Харитонович Касіяненко
WAVE EQUATION FOR A QUANTUM PARTICLE CONFINED BY MÖBIUS STRIPE PDF
Олена Бурдейна, Володимир Бурдейний, Олексій Орловський
ТЕРМОЦИКЛІЧНА ОБРОБКА КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ АЛЮМІНІЙ-СТАЛЬ PDF
Олександр Ільчій, Михайло Лисий
ВНУТРІШНЄ ТЕРТЯ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ АЛЮМІНІЙ-БОР PDF
Михайло Вікторович Лисий
ПЕРСПЕКТИВИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ В СУЧАСНІЙ ДІАГНОСТИЦІ PDF
Олександр Станіславович Камінський, Сергій Володимирович Павлов
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОТЯГА І ВІДСТАНІ ДО НЬОГО ЗА ПОШИРЕНЯМ ЗВУКУ В СЕРЕДОВИЩІ PDF
Владислав Самойлов, Олекандр Камінський, Анатолій Недибалюк
ВПЛИВ ГІДРОПРЕСУВАННЯ НА СТРУКТУРУ І НЕПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ ШХ15 PDF
Анатолій Недибалюк
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ PDF
Тетяна Іванівна Козловська, Володимир Вікторович Гринчук
ОПТИЧНИЙ НЕІНВАЗИВНИЙ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ PDF
Тетяна Іванівна Козловська
ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ ПІДІЙМАННЯ ПІСКОВИКА PDF
Єлизавета Рудич, Анатолій Недибалюк, Микола Мельник
КОЛИВАННЯ М’ЯЧА НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ПІД ДІЄЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТРУМЕНЯ ВОДИ PDF
Антон Шаматієнко, Андрій Ліщук, Анатолій Недибалюк, Микола Мельник
ФІЗИКИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК В РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Євген Костянтинович Завальнюк, Михайло Олексійович Пастух, Олексій Олексійович Уманець, Анатолій Федорович Недибалюк
ЕФЕКТ ХОЛЛА В ГЕРМАНІЇ В УМОВАХ СИЛЬНОЇ ІЗОТРОПНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ PDF
Володимир Черниш, Микола Мельник


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020