Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція екології та екологічної безпеки

Дослідження забруднень екосистем основними пестицидами за допомогою методики екотоксів PDF
Роман Васильович Петрук
Екологічний вплив люмінесцентних ламп PDF
Наталія Михайлівна Кравець
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ PDF
Анастасія Дмитрівна Майданюк, Ігор Володимирович Васильківський
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
Аліна Миколаївна Чернега
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ PDF
Леся Володимирівна Стасенко
Екологічна Безпека лісових масивів Еквадору PDF
Джессіка Aсітумбай Гавіланес
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СТІЙКИХ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ PDF
Тетяна Валеріївна Мельник, Віталій Анатолійович Іщенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ PDF
Яна Іванівна Безусяк
Поводження з небезпечними компонентами побутових відходів у Вінницькій області PDF
Віталій Іщенко
ВПЛИВ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХЛОРУВАННЯ У ПИТНІЙ ВОДІ НА ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ CHLORELLA ТА SCENEDESMUS PDF
Оксана Анатоліївна Стискал
Радоноємність грунтів ландшафтів південного Полісся PDF
Олександр Вікторович Шабатура

Секція хімії та хімічної технології

СУМІСНА УТИЛІЗАЦІЯ СІРКОВУГЛЕЦЮ КОКСОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ДЕЯКИХ НЕКОНДИЦІЙНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF
Катерина Олександрівна Самборик, Анна Сергіївна Ткач, Тарас Сергійович Тітов
ТЕРМОРЕЗИСТОРИ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛЕВИХ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТІВ КУПРУМУ(ІІ) PDF
Марія Василівна Євсєєва, Тетяна Іванівна Панченко, Аліна Миколаївна Чернега

Секція інженерної та комп’ютерної графіки

Виконання робочого кресленика деталі із складною поверхнею із застосуванням 3d моделей PDF
Микола Гречанюк, Олександр Хоменко
Геометричне моделювання одновимірних біологічних сигналів PDF
Яніна Германівна Скорюкова, Павлов Володимир Сергійович
Особливості організації самостійної роботи студентів при дистанційному вивченні інженерної та комп'ютерної графіки PDF
Олена Валеріївна Слободянюк, Анастасія Слободянюк, Валерія Клімова
Підвищення якості навчання інженерній графіці студентів напряму "Теплоенергетика" PDF
Олена Валеріївна Слободянюк, Дмитро Слободянюк, Юрій Слободянюк
Методика визначення відновленого моменту у газостатичних циліндричних газових підвісах PDF
Алла Володимирівна Шевченко, А. В. Люльчак
Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної графіки PDF
Олексій Миколайович Козачко
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ДОДАТКІВ CAD-СИСТЕМИ ДЛЯ ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ PDF
Андрій Юров
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОРЕГУЛЯТОРА ТИСКУ PDF
Юрій Андрійович Глух
Використання додаткових розширень для виконання будівельних креслень у програмі ArchiCAD PDF
Богдан Болеславович Корчевський, Вікторія Вікторівна Вітюк, Олександра Ярославівна Федчишина
Покрокове виконання фасадів житлових будинків у програмі ArchiCAD PDF
Богдан Болеславович Корчевський, Аліна Сергіївна Кузьменко
ЗАСТОСУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ГРАФІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Яніна Германівна Скорюкова, Олександр Олександрович Новіков
МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИС-ТАННЯМ ФРАКТАЛЬНОЇ ГРАФІКИ PDF
Яніна Германівна Скорюкова, Ганна Олександрівна Пастушенко

Секція комп’ютерного еколого-економічного моніторингу

Технологія ідентифікації та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних просторово-розподілених систем за їх математичними та геоінформаціними моделями PDF
Ілона Вячеславівна Варчук, Віталій Борисович Мокін
Оперативна система екологічного моніторингу поверхневих вод PDF
Катeрина Олександрівна Біла, Андрій Русланович Ящолт
АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ФОСФАТАМИ PDF
Євгеній Миколайович Крижановський, Анжеліка Григорівна Каратаєва
Підвищення точності моделювання забруднення атмосферного повітря міста з використанням мобільних інформаційно-вимірювальних систем PDF
Дмитро Дзюняк
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ PDF
Анна Сергіївна Панькевич, Андрій Русланович Ящолт
Принципи побудови екологічно-безпечного житла PDF
Євгеній Миколайович Крижановський, Юлия Станіславівна Любчак
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ АТМОСФЕРИ НА АЗС М. ВІННИЦЯ PDF
Марiя Михайлiвна Швець, Андрiй Русланович Ящолт
Методика розрахунку водогосподарського балансу малої річки для забезпечення екологічної стабільності регіону PDF
Євгеній Миколайович Крижановський, Лідія Ігорівна Гриник
Дослідження впливу алергенних рослин на стан довкілля та населення м. Вінниці PDF
Аліна Вікторівна Кононенко, Андрій Русланович Ящолт
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ PDF
М В Краєвський, Георгій Володимирович Горячев, Сергій Олександрович Жуков


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018