Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Методи і засоби оптимального керування електроустановками

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОЗОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ОПОРІВ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ PDF
А. В. Журахівський, Т. В. Бінкевич
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
П. О. Черненко, О. В. Мартинюк, А. І. Заславський
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ОЕС УКРАЇНИ PDF
В. М. Авраменко, Н. Т. Юнєєва, Т. М. Гурєєва, А. О. Кришталь
АВТОМАТИЧНЕ ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ МАГІСТРАЛІ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
О. О. Дмитренко, В. В. Заколодяжний
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
В. Коновал, В. Мороз
ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ SMART GRID НА БАЗІ ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. О. Тимчук, І . О. Фурман, С. Я. Бовчалюк, О. М. Піскарьов
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ PDF
Г.М. Лисяк, І. І. Островка, І. О. Сабадаш
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 20 КВ PDF
З. М. Бахор, А. Б. Козовий, Г. М. Лисяк, А. Я. Яцейко
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СУПУТНІХ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ ОЖЕЛЕДЕУТВОРЕННЯ НА ПЛ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЧАСОВИХ ВІКОН PDF
М. М. Черемісін, О. А. Савченко, А. І. Середа, С. В. Дюбко
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
А. В. Білик, В. В. Кирик
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ УКРАЇНИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМУ PDF
Є. А. Бондаренко, Т. В. Андрієнко, І. Ю. Залізняк
VIETNAM WHOLESALE ELECTRICITY MARKET: TRANSMISSION CONGESTION MANAGEMENT AND PRICING METHOD PDF
Dinh Thanh Viet, Nguyen Hung, Nguyen Tan Hung
НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ТЕС І АЕС PDF
П. М. Баран, В. П. Кідиба, Я. Д. Пришляк
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМНОГО СТАБІЛІЗАТОРА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕМПФУВАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ PDF
О. С. Яндульский, А. А. Марченко, В. C. Гулий
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕНЕРГОСИСТЕМИ PDF
В. О. Костюк
ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ОПТИМАЛЬНОГО ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ PDF
В. О. Костюк, О. Ф. Сідоров
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ БЛОКІВ ТЕС У ВТОРИННОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ В ОЕС УКРАЇНИ PDF
О. С. Яндульський, В. C. Гулий
ВРАХУВАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
М. М. Черемісін, В. В. Черкашина
ОЦІНКА СТАНУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART METERING ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, Ю. В. Томашевський, К. О. Повстянко
ПОФІДЕРНИЙ АНАЛІЗ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
В. В. Кулик, О. В. Глоба
ВЕРИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ МАШИН АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
А. Козовий, В. Коновал, О. Пастух, О. Скрипник
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЇХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF
О. Є. Рубаненко, М. О. Грищук, А. О. Матвєєв, І. І. Смагло
АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ PDF
В. М. Кутін, О. О. Шпачук, М. В. Нікітчук, В. М. Світко
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РАБОТЫ БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЭЭС) И ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЙ (ЭО) PDF
В. А. Гуреев
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ У ФАЗНИХ КООРДИНАТАХ PDF
С. М. Лебедка
ГАРМОНІЧНІ СКЛАДОВІ НАПРУГИ ТА СТРУМУ В МАГІСТРАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
В. В. Кирик
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗМИКАННЯМ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Т. Л. Кацадзе
ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ PDF
В. А. Баженов
ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ МАСЛЯНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Олег Дідушок
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ PDF
Віктор Пірняк
ДИСКРЕТНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ СТРУМУ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ PDF
С. М. Пересада, Ю. М. Зайченко

Системи електропостачання та електричні мережі з відновлюваними джерелами енергії

АНАЛІЗ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖМІВ РОБОТИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБМІННОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
С. П. Денисюк, Д. С. Горенко, П. С. Соколовський
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин, С. М. Балюта
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID В РАМКАХ КОМПЛЕКСУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ-ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВОДОВІДЛИВУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. М. Сінчук, С. М. Бойко, І. А. Мінаков
ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ ЖИВИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРАХУНКУ ВХІДНИХ РЕАКТИВНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
О. Д. Демов, Ю. Ю. Півнюк, М. В. Агафонов
УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ФАКТИЧНИХ ВНЕСКІВ У СПОТВОРЕННЯ СИМЕТРІЇ Й ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ PDF
Ю. Л. Саєнко, Д. М. Калюжний
РЕЖИМИ, ПАРАМЕТРИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ PDF
В. П. Розен, Р. О. Пархоменко
МЕТОД РОЗРАХУНКУ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ НА ПАРАМЕТРИ НЕСИМЕТРІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЖИМУ В РОЗПОДІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНЬОГО СИМЕТРУВАННЯ PDF
Леонід Терешкевич, Олександр Хоменко
ПРИСТРОЇ І МЕТОД ПОШУКУ ПОШКОДЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Л. Н. Добровольська, М. В. Романюк, І. О. Бандура, В. І. Волинець
MONITORING AND TARGETING SYSTEMS ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ PDF
Л. В. Давиденко, Н. В. Давиденко
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ PDF
В. І. Волинець, М. В. Романюк
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ В ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Ю. О. Варецький
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИС-ТИК СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ PDF
О. В. Бабенко
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ PDF
С. В. Казанський
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СПОЖИВАЧІВ, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ЛІНІЙ ДПР 27,5 КВ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО СТРУМУ PDF
Д. Р. Земський
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Ю. А. Шуллє
ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СПРАЦЮВАНЬ СИСТЕМИ РПН ТРАНСФОРМАТОРА В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ PDF
О. С. Яндульський, А. Б. Нестерко, Г. О. Труніна, О. В. Тимохін
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» МАЛИХ ГЕС PDF
П. Ф. Васько, М. Р. Ібрагімова
НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ НА ОСНОВІ МОРСЬКОЇ ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
П. Ф. Васько, А. В. Мороз, С. Т. Пазич
МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ДОБОВОГО ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
П. Д. Лежнюк, О. А. Буславець, В. О. Комар, С. В. Кравчук
ОБГРУНТУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕЗЕРВУ ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
П. Д. Лежнюк, Жан П’єр Нгома, В. О. Комар, С. В. Кравчук
ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ НАКОПИЧУВАЧА ЯК ЕЛЕМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, В. О. Комар, С. В. Кравчук
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ PDF
П. Д. Лежнюк, Ю. А. Таранюк, В. О. Комар, С. В. Кравчук
УЗГОДЖЕНЕ КЕРУВАННЯ РІЗНОТИПНИМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
В. В. Кулик, І. А. Бартецька
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З УРАХУВАННЯМ ГЕНЕРУВАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Ю. В. Малогулко, Ю. В. Семенюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ ВІТРО- ТА БІОГАЗОВОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВОК PDF
Ю. В. Малогулко, В. В. Гриник, В. В. Хавтирко
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ ВІТРО- ТА ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ УСТАНОВОК PDF
Ю. В. Малогулко, В. Л. Ковальчук
ОПЕРАТИВНЕ КОРИГУВАННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
В. В. Кулик, В. В. Тептя, Є. А. Тептя
ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УРАХУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ PDF
В. В. Кулик, В. Ф. Кириченко
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК НА БІОПАЛИВІ ПРИ РОБОТІ В БАЗОВОМУ ТА ВІДМІННИХ ВІД БАЗОВОГО РЕЖИМУ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
О. М. Головченко, О. М. Нанака
КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ ЗА УМОВИ ЇХ ОПТИМАЛЬНОГО СЕКЦІОНУВАННЯ PDF
П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько
ВРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ PDF
А. Л. Поліщук, О. І. Казмірук, С. В. Кравчук, І. О. Прокопенко
ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕЕС PDF
Н. В. Собчук, С. Я. Вишневський, О. В. Слободянюк, Д. О. Слободянюк
СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
В. В. Нетребський, В. О. Лесько, Є. В. Смажний, А. Б. Урода
КОМПЛЕКСНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
В. В. Нетребський, В. О. Лесько, Д. О. Аніпченко
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ШУНТОВИХ РЕАКТОРІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
О. Є. Рубаненко, В. В. Дмуховський, А. О. Мельничук
ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НЕОДНОРІДНОСТІ ЕЕС ДО ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ВИБОРІ ЇХ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ PDF
П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра

Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними

СИСТЕМА АКТИВНОГО ВІБРОЗАХИСТУ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПІДВІСУ PDF
В. І. Теряєв
БЕЗЛЮФТОВИЙ ДВОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД PDF
В. І. Теряєв, В. П. Стяжкін, С. І. Гаврилюк
РОБАСТНІ СИСТЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНОГО КЕРУВАННЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта
ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ МАГНІТОПРОВОДУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАСИВНИМИ ТОРЦЕВИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ЕКРАНАМИ НА АНАЛІЗ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА PDF
Н. Д. Красношапка, М. В. Пушкар, Р. А. Крикун
ШВИДКИЙ ЗАРЯД ЛАНКИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В АВТОНОМНІЙ СИСТЕМІ З ВЕКТОРНОКЕРОВАНИМ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ PDF
С. В. Король, І. В. Кривошея, К. О. Гайдар, С. А. Козлюк
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УМОВ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
О. І. Саблін, В. Г. Кузнецов
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА НАМАГНИЧИВАЕМОСТИ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ ПО ДЕФОРМАЦИИ КАПЛИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ PDF
А. В. Гильчук, М. А. Голяткина, А. А. Кришталь
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ НА ПРОЦЕСИ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ В АСИНХРОННИХ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ PDF
С. М. Ковбаса, А. Ю. Дученко
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОСТІ ДО ЗМІНИ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА АЛГОРИТМУ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАКСИМІЗАЦІЄЮ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ-СТРУМ PDF
С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ РОБАСТНОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ PDF
С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, М. М. Желінський
СТРУКТУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТРИЗОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ PDF
О. І. Толочко, В. С. Бовкунович, М. В. Сопіга
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОЇ ЛОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ PDF
С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Г. Ю. Землянухіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ РОЗПОДІУ ВТРАТ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ КОНВЕЄРА PDF
М. В. Печеник, C. О. Бур’ян, Л. М. Казьміна
ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ ТИПУ ШІП-ТЕД З РЕЛЕЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ І ПЧ-ТАД З ВЕНТИЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ ДЛЯ ШАХТНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ PDF
О. М. Сінчук, А. Б. Сьомочкін, В. О. Федотов
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В. І. Сівецький, О. М. Халімовський, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький, В. М. Куриленко
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗА НАПРУГОЮ PDF
В. Г. Сиченко, В. М. Ляшук, А. В. Рогоза, М. М. Пулін
ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ НАПОРУ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ PDF
М. Я. Островерхов, М. П. Бурик
РОБОТА ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ В РЕЖИМІ РОЗКОРОЧЕНОГО ВТОРИННОГО КОЛА PDF
А. В. Журахівський, Р. Я. Ференсович, Н. Б. Дьяченко
НОВІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ В ДВОКАСКАДНИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ СТРУМУ PDF
О. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Я. В. Хом’юк, О. М. Кривоніс
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ КІЛ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ PDF
В. В. Грабко, А. А. Бартецький
ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ PDF
В. В. Грабко, С. М. Левицький, В. С. Бомбик
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВІДБОРУ ПРОБ ЗЕРНА З АВТОТРАНСПОРТУ PDF
М. П. Розводюк, І. П. Смірнов
РОЗРОБКА HMI ІНТЕРФЕЙСУ СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОМПРЕСОРНОЇ УСТАНОВКИ В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW PDF
С. М. Бабій, Д. П. Проценко, В. В. Бойцун
ВІРТУАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ КОМПЛЕКСИ PDF
М. П. Розводюк
ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
М. М. Мошноріз
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО ОПТИМІЗАТОРА МОМЕНТА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У РЕЖИМІ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ PDF
Б. І. Приймак
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОШУВАННЯ ПАР ТЕРТЯ ПРИ СТРУМОЗНІМАННІ PDF
А. В. Антонов
ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ТА РОЗРОБКИ ТАКТИКИ ДОСЯЖНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. О. Сінчук
ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ВИПАДКУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ ДЕКІЛЬКОМА НАВАНТАЖЕННЯМИ PDF
Д. О. Босий
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АСИНХРОННИХ МАШИН ІЗ СУМІЩЕНИМИ ОБМОТКАМИ В ЯКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ МАЛИХ ГЕС PDF
О. Б. Михайлюк