КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
Система контролю та управління доступом на базі платформи Arduino
Дмитро Георгійович Писаренко, Анатолій Степанович Васюра

Остання редакція: 2019-12-31

Анотація


Анотація
Проведено аналіз сучасних систем контролю та управління доступом. Досліджено радіочастотні технології для застосування в засобах ідентифікації. Запропоновано реалізацію системи контролю та управління доступом на базі платформи Arduino з використанням радіочастотного модуля в якості зчитувального пристрою з засобів, які ідентифікують особу. Надано ряд рекомендацій для підвищення ефективності систем контролю та управління доступом.

 

 

Access control system based on the Arduino platform

Abstract
The analysis of modern access control and control systems is carried out. Radio-frequency technologies for use in identification tools are investigated. The implementation of the access control and control system based on the Arduino platform using a radio frequency module as a reader with means that identify a person is proposed. A number of recommendations are provided to improve the effectiveness of access control and management systems.


Ключові слова


безпека; контроль; ідентифікація; радіочастотні технології; Arduino; підвищення ефективності; security; control; identification; RF technology; inductance; Arduino; improving efficiency

Посилання


Биняковский А. А., Петин В. А. Практическая энциклопедия Arduino. –Москва : ДМК Пресс. 2017. – 152 с.

 

Ворона В. А., Тихонов В. А. Системы контроля и управления доступом. Телеком. – Москва : 2010. – 272 с.

 

Петин В. А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Intemet of Тhings. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург. 2016. – 320 с.


Повний текст: PDF