КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ ПО РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В М. ВІННИЦЯ
Анастасія Юріївна Багнат

Остання редакція: 2019-11-14

Анотація


 У даній роботі висвітлено та проаналізовано поняття консолідованого інформаційного ресурсу. Проаналізовано аутсорсингові компанії міста Вінниці. Визначено перелік аутсорсингових компаній, які ефективно використовують у своїй діяльності інформаційні ресурси.


Ключові слова


Вінниця, аутсорсинг, аутсорсингова компанія, консолідація, дані, програмне забезпечення.

Посилання


  1. Матвієнко О. В.Консолідована інформація: навч. посібник/ П. І. Матвієнко, М. Н. Цивін – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. –43 с.
  2. Куцин Є. М. Теоретичні та прикладні аспекти аутсорсингу / Є. М. Куцин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №1 – С. 213-217.
  3. Дідух О. В. Сутність аутсорсингу та перспективи його застосування в Україні / О. В. Дідух // Економічний простір. – 2011. – №54. – С. 173-182.
  4. Двуліт З. П. Сутність та переваги рівнів аутсорсингу / З. П. Двуліт, М. В. Матвійчук. // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2013. – №23. – С. 299-307.
  5. Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державний комітет статистики України - URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
  6. Поплюйко А. М. Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / А. М. Поплюйко. // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – №18. – С. 335-340.

Повний текст: PDF