КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анжеліка Олексіївна Азарова, Вікторія Максимівна Тямушева

Остання редакція: 2019-05-13

Анотація


У статті обґрунтовуються роль і значення інноваційної привабливості як важливого чинника, що здійснює істотний вплив на інвестиційну привабливість державного господарюючого суб'єкта в сучасних економічних умовах. Запропоновано підхід до визначення інвестиційної привабливості на основі критеріального оцінювання ключових факторів, що її ідентифікують.

Ключові слова


інноваційна привабливість; інвестиційна привабливість; оцінка; потенціал

Посилання


1. Філіна Г. І., Кравченко М. Н. Проблеми інноваційного розвитку економіки України. Економіка та держава. 2007. №5. С. 16–19.

2. Азарова А. О., Мороз О. О., Сторожа А. В. Розроблення механізму покращення інноваційної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 6. Т.1. С. 112 –115.

3. Азарова А. О., Мороз О. О., Сторожа А. В. Комплексна цільова програма удосконалення інноваційного процесу з використанням сучасних автоматизованих засобів. Вісник Сумського державного університету. № 4. 2013. С. 102–109.

4. Azarova A., Bondarchuk А. Comprehensive target program to improvement of company’s innovation attractiveness. Economic Studies journal. 2014. № 4.

5. Азарова А. А., Мороз Е. Е., Бондарчук А. В. Входные и выходные параметры математической модели оценивания инновационной привлекательности предприятия. Менеджмент инноваций. 2015. №2 (30). С. 116–122.

6. Azarova A., Bondarchuk А. Analysys of program products for evaluating innovation attractiveness : Collection of scientific articles «Institution of framework for the functioning of the economy in the context of transformation», Montreal, Canada. 2015. pp. 278–282.

7. Азарова А. О., Бондарчук А. В. Математична та структурна моделі оцінювання інноваційної привабливості підприємства : колективна монографія «Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку»; за заг. ред. Л. М. Савчук. Дніпропетровськ : «Герда», 2015. С. 204–211.

8. Азарова А. О., Касіяненко В. Х., Жалін Ю. О. Комплексна цільова програма покращення інноваційної привабливості підприємства засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР. Інноваційна економіка. 2016. №1–2 (61). С. 83–88.

9. Azarova A., Zhalin Y. Mathematical modeling of estimation process of innovation attractiveness of enterprise : сollection of scientific articles «Economics, management, law: realities and perspectives». Les Editions L`Originale, Paris, France, 2016. 484 p. Pp. 175–178.

10. Азарова А. О., Жалін Ю. О. Розроблення механізму покращення інноваційної діяльності підприємства сучасними інформаційними технологіями : колективна монографія: «Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств» 2016. № 1. С. 124–133.

11. Azarova A., O., Moroz O. V., Zhalin Y. O. The mathematical model of enterprises innovation attractiveness on the basis of fuzzy logic theory. Science and education: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – 396 p. – P. 277–280.

12. Азарова А. О., Жалін Ю. О. Комплексна цільова програма покращення інноваційної діяльності на підприємстві. Інноваційна економіка. 2017. № 10. С.149–154.


Повний текст: PDF