КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КУЛЬКОВИХ ШАРНІРІВ ПІДВІСКИ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
Віталій Юрійович Вакало, Віталій Олександрович Огневий

Остання редакція: 2019-01-10

Анотація


В роботі проведено аналіз існуючих способів визначення технічного стану кулькових шарнірів механічним і електричним способом, виявлено недоліки, такі як складність виконання, низька точність вимірювання, високі витрати часу і матеріальних засобів на діагностування. Обґрунтовано переваги вібраційного способу визначення величини осьового зазору в кулькових шарнірах підвіски легкових автомобілів.

Ключові слова


технічний стан; кульковий шарнір; спосіб; діагностування.

Посилання


1. Раймпель, Й. Шасси автомобиля [Текст]  / Й. Раймпель // Пер. с нем. В. П. Агапова. – М.: Машиностроение, 1983. – 356 с.

2. Звягин, А. А. Автомобили ВАЗ: изнашивание и ремонт [Текст] / А. А. Звягин, М. А. Мотин, Б. В. Прохоров. – Л. Политехника, 1991. – 255 с. 

3. Разборка и сборка узлов подвески [Электронный ресурс] / www.2114.ru. клуб любителей Ваз-2114. – Режим доступа: http://www.2114.ru/ content/ view/317/109.

4. Тебекин, М.Д. Вибродиагностика, как способ определения технического состояния шаровых элементов подвески автомобилей [Текст] / М.Д. Тебекин, А.А. Катунин, А.Н. Новиков // Автотранспортное предприятие. –2014. – №11. – С.25–27.

5. Тебекин М. Д. Методика проведения стендовых экспериментов по определению технического состояния шаровых опор [Текст] / М.Д. Тебекин, А.А. Катунин, А.Н. Новиков // Мир транспорта и технологических машин. – 2014. – №2(45). – С.14-20.

6. Виброускоерне, виброскорость и виброперемещение [Электронный ресурс] / ООО Производственно-внедренческая фирма «Вибро-Центр». – Режим доступа: http://vibrocenter.ru/text01.htm.


7. Смирнов, В. А. Основы измерения вибрации         [Электронный ресурс] / Вибродиагностика для начинающих и специалистов «ИНКОТЕС». Диагностика машин и механизмов. – Режим доступа: http://www.vibration.ru/ osn_vibracii.shtml


Повний текст: PDF