КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КРІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЙМАЧІВ
Андрій Володимирович Мазур, Микола Володимирович Васильківський, Олексій Олександрович Резцов

Остання редакція: 2019-01-14

Анотація


Анотація

Розглянуто основні напрямки розвитку концепції надпровідного інтегрального приймача (НІП), що вимагають істотне поліпшення ряду параметрів приймача. Показано, що використання НІП в задачах радіоінтерферометрії з наддовгою базою, підвищення робочого частотного діапазону приймача за рахунок використання нових типів матеріалів, а також створення матричного приймача на основі НІП вимагають створення широкосмугової (понад 50 МГц), простої і компактної (без використання підсилювачів в петлі зворотного зв'язку) системи ФАПЧ для надпровідного генератора гетеродина (НГД).

Abstract

 

The main directions of the development of the concept of a superconducting integral receiver (SIR), which require a significant improvement in a number of receiver parameters, were considered. It was shown that the use of SIR in the problems of radio interferometry with an overhead base, increasing the working frequency range of the receiver due to the use of new types of materials, as well as the creation of a matrix receiver based on SIR require the creation of broadband (more than 50 MHz), simple and compact (without the use of amplifiers in the loop feedback) of a PLL system for a superconducting heterodyne generator (SHG).


Ключові слова


надпровідний інтегральний приймач, ФАПЧ, надпровідний генератор гетеродина.

Повний текст: PDF