КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В БАЗІ ДАНИХ AUTO MPG
Bogdan Klochak

Остання редакція: 2019-01-18

Анотація


Метою наукової роботи є ідентифікація залежностей в базі знань AUTO MPG. Розроблено набір програм для вирішення даної задачі в середовищі MATLAB. Все програмне забезпечення пройшло тестування. Результати тестування показали, що програма працює коректно. Програма розділяє дані на навчальну та тестову вибірки і на їх основі синтезує інтерпритабельну базу знань Мамдані, ідентифікує досліджувану залежність за допомогою лінійного та нелінійного регресійного аналізу. Результати виводяться у вигляді графіків і таблиць.


Повний текст: PDF