КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОЇ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Микола Володимирович Васильківський, Роман Петрович Паламарчук, Роман Володимирович Паламарчук

Остання редакція: 2018-12-26

Анотація


Анотація

Проведено аналітичний огляд програмно-конфігурованих мереж, а саме дано порівняння ПКМ з традиційними КМ, описаний протокол Open Flow і таблиці комутації потоків. Сформульовано основні алгоритми проектування експериментальних зразків ПКМ для проведення досліджень за показниками її продуктивності. Зокрема для вимірювання затримки обробки пакетів і втрат при відсутності записи в таблиці Open Flow комутатора і втрат пакетів при обробці в OpenF low контролері NOX та для дослідження показників ефективності контролера.


Abstract

An analytical review of software-defined networks was conducted, namely the comparison of software-configurable networks with traditional computer networks described by Open Flow protocol and switching flow tables. The basic algorithms of designing experimental samples of software defined networks for researches on the indicators of its productivity are formulated. In particular, to measure latency packets and losses in the absence of record in the Open Flow switch table and packet loss when processed in the Open Flow NOX controller and to test the performance of the controller.


Ключові слова


програмно-конфігурована мережа; Open Flow комутатор; контролер NOX

Посилання


1. Ушакова, М.В. Измерение производительности программно-конфигурируемых сетей в центрах обработки данных / М.В. Ушакова, В.Н. Тарасов, Ю.А. Ушаков // Интеллект. Инновации. Инвестиции. -2013. -№2. -С. 86-89.

 

2. Тарасов, В.Н. Математическая модель трафика с тяжелохвостным распределением на основе системы массового обслуживания Н2/М/1 / В.Н. Тарасов, Н.Ф. Бахарева, Г.А. Горелов // Инфокоммуникационные технологии. -2014. -№ 3. -С. 36-41.

 

3. Малахов, С.В. Теоретическое и экспериментальное исследование задержки в программного-кофигурируемых сетях / С.В. Малахов, В.Н. Тарасов // Инфокоммуникационные технологии. -2015. -№4. -С.


Повний текст: PDF