КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
РОЗРОБКА ДОПОМІЖНИХ КОМПЛЕКСІВ УСТАНОВКИ ДЛЯ БАГАТОСТАДІЙНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Ярослав Віталійович Загнітко

Остання редакція: 2018-01-19

Анотація


У задачі дослідження входили вибір та розробка раціональної схеми прес-форми для зневоднення вологих дисперсних відходів харчових виробництв (спиртової барди, пивної дробини, бурякового жому, кавового та ячмінного шламу), що дає змогу використовувати їх у подальшому як цінні добавки до сільськогосподарських кормів або в якості палива. Також були розроблені вимоги безпеки та методи контролю параметрів обладнання для зневоднення, методи і засоби визначення основних фізико-механічних характеристик оброблюваних відходів.

DEVELOPMENT OF ADDITIONAL COMPLEXES OF THE INSTALLATION FOR MULTISTAGE DEHYDRATION OF WASTES OF FOOD MANUFACTURERS

Basic tasks of given research areoption and elaboration a scheme of the press-form for dehydration of waste of food industries (alcohol bards, beer pellets, beet pulp, coffee and barley sludge),what provide a possibility for their further use as additives to agricultural fodder or as fuel. As well were elaborated the demands of safety and the methods of control of installation for dehydration, the methods and the means of a definition of the basic physical-mechanical characteristics of the elaborated waste.

 


Ключові слова


Прес-форма, віброударне зневоднення, відходи харчових виробництв, вимоги безпеки, фізико-механічні характеристики відходів.

Посилання


1. Севостьянов И. В. Процессы и оборудование для віброударного разделения пищевых отходов [Текст]: монография/ И. В. Севостьянов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 417 с.

2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування/ Іскович-Лотоцький Р. Д. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 338 с.

3. Севостьянов И. В. Требования безопасности и методы контроля параметров гидроимпульсного оборудования для виброударного фазового разделения неоднородных жидких систем / И. В. Севостьянов // Все материалы. Энциклопедический справочник с Приложением "Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам", 2014. - №4. - С. 19 - 26.

Повний текст: PDF