КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців - 2016

Розмір шрифта: 
Особливості формування економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості
Олександра Артурівна Хохлова

Остання редакція: 2016-04-07

Анотація


Анотація: В статті розглянуто особливості формування економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості. Автором виділено три компоненти в структурi економічної компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості (ціннісно-мотиваційний, когнітивний та діяльнісний) і дано їхнi
характеристики

Abstract: In article features the peculiarities of formation of economic competence of future specialists of the chemical industry. The author distinguishes and characterizes three components of the structure of the economic competence of future specialists of the chemical industry: value-motivational, cognitive and activity


Ключові слова


економічна компетентность; економічна компетентность майбутніх фахівців хімічної промисловості; структура економічної компетентності майбутнього фахівця хімічної промисловості; economic competence; economic competence of future specialist of the chemical

Посилання


1. Костина Н. Н. Формирование профессиональной компетентности студентов в
процессе экономического обучения в вузе: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Магнитогорск,
2004. Режим доступу – http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/110349.html.
2. Пузиенко Ю. В. Формирование экономической компетентности студента / дис … канд. пед наук : 13.00.01: / Пузиенко Юлия Владимировна. – Оренбург, 2007 – 165 с.


Повний текст: PDF