Напрямки секцій

Пленарне засідання

Керівники
  • Кер. сек. пл. зас. ФБТЕГП, ВНТУ
Не вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування

Промислового та цивільного будівництва

Керівники
  • Юрій Бікс, Вінницький національний технічний університет
Вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування

Містобудування та архітектури

Керівники
  • Віталій Швець, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування

Теплогазопостачання та вентиляції

Керівники
  • Кер. сек. теплогазопостачання, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування

Технічної теплофізики та промислової теплоенергетики

Керівники
  • Кер. сек. технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування

Менеджменту в будівництві

Керівники
  • Кер. сек. менеджменту в будівництві, ВНТУ
Вибрано Відкрито для подань Вибрано Рецензування


© КІВЦ ВНТУ, 2016-2018