КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2017

Розмір шрифта: 
ДЕФОРМАЦІЇ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
Наталія Олександрівна Палій

Остання редакція: 2017-10-23

Анотація


Анотація
В роботі розглянуті методики розрахунку деформацій пальових фундаментів багатоповерхових будівель
Ключові слова : напружено-деформований стан, пальовий фундамент, осідання, багатоповерхова будівля
Abstract
Methods of calculating deformations of pile foundations of multistory buildings are considered in this work
Keywords : mode of deformation, pile foundation, sediment, multistory building
Вступ
Незважаючи на тривалий досвід застосування пальових фундаментів та значну кількість досліджень взаємодії паль з ґрунтом, методи розрахунків одиночних паль та пальових фундаментів за першою та другою групами граничних станів мають недостатню достовірність. Чисельні дослідження пальових фундаментів при їх розрахунку за деформаціями на сьогоднішній день є особливо актуальними. Вивчення напружено-деформованого стану основи пальових фундаментів дає можливість оптимізації конструкцій фундаментів, зниження їх матеріаломісткості та витрат на будівництво. Розрахунки пальових фундаментів по першій і другій групах граничних станів, рекомендовані будівельними нормами і правилами, виконуються за різними розрахунковими моделями та не мають єдиної універсальної структури. Реалізація чисельних експериментів фундаментів різних конструкцій дозволяє в короткі терміни оцінити ефективність роботи фундаментів по нелінійним моделям ґрунтової основи, близьким до дійсної роботи ґрунтів. Сформований алгоритм проектування стовпчастих пальових фундаментів зводиться до наступного: визначення необхідної кількості паль (вимоги першої групи граничних станів) і розрахунок осідань як умовного фундаменту (вимоги другої групи граничних станів). При цьому в розрахунку осідань ніяким чином не бере загальна кількість паль у фундаменті, а грають роль тільки його габарити. Виникає закономірне питання: як впливає зменшення кількості паль в складі стовбчастого пальового фундаменту на напружено-деформований стан ґрунтової основи і осідання умовного фундаменту без зміни його габаритів? Тому дана робота націлена на пошук оптимальних методів розрахунку деформацій пальових фундаментів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Бартоломей А.А., Омельчак И.М.,Юшков Б.С. Прогноз осадок свайных фундаментов / Под ред. А.А. Бартоломея. - М.: Стройиздат, 1994- 384 с..:ил. - ISBN 5-274-01174-8
2. http://dissertation.com.ua/node/682070
3. http://uapatents.com/5-86266-sposib-viznachennya-nesucho-zdatnosti-pali-po-bichnijj-poverkhni.html 4. Взаємодія пальових фундаментів з грунтовою основою при вертикальному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Мелашенко Юрій Борисович ; ДП "Держ. НДІ буд. конструкцій"(ДП НДІБК). - К., 2009. - 20 с. 5. Малышкин А.П., Есипов А.В. Численные исследования напряженно-деформированного состояния и осадок свайных фундаментов с удаленной центральной сваей // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство