КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2017

Розмір шрифта: 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ
Станіслав Йосипович Ткаченко, Дмитро Іванович Денесяк

Остання редакція: 2017-10-12

Анотація


Наведено обґрунтування застосування методів регулярного теплового режиму для опису процесів теплообміну у експериментальному стенді. Представлені результати розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі нестаціонарними методами та представлено результати співставлення цих даних з експериментальними.

Ключові слова


регулярний режим; нестаціонарний теплообмін; коефіцієнт тепловіддачі; дослідження теплообміну

Повний текст: DOC