КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Павло Валерійович Ставицький

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


У даній роботі розглянуто метод офіційного звернення до органів державної влади з вимогою, пропозицією, чи скаргою та визначено причини його впровадження в Україні.

Ключові слова


електронна демократія, петиція. електронна петиція, Президент України

Посилання


1. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998. 

2. Electronic democracy (‘e-democracy’). Recommendation CM/Rec(2009)1 and explanatory memorandum / Council of Europe. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009. – 89 р.

3. Електронні петиції // Офіційне Інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/1VEynXm. 4. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

5. Про звернення громадян: Закон України № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – С. 256.

6. Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України : Указ Президента України від 28 серпня 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/523/2015.

7. Garber M. The White House Petition Site Is a Joke (and Also the Future of Democracy) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ttp://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/01/the-white-house-petition-site-is-a-joke-andalso-the-future-of-democracy/267238.


Повний текст: PDF