КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
Гармонізація інформаційного суспільства в світлі демократичних освітніх концепцій
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


У статті висвітлюється питання впливу глобалізаційних процесів та інформаційних технологій на демократичні трансформації в галузі освіти. Розкривається сутність та актуальність демократизації освіти та гармонізації інформаційного суспільства.


Ключові слова


інформаційне суспільство; демократичні освітні концепції; науково-технічний прогрес; інформаційні технології; освітньо-педагогічні демократичні зміни.

Посилання


  1. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації.-К.:ІЗМН.-1996.-232с.
  2. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україн і/ А.Погрібний, А.Алексюк та ін.-К.:Школяр.-1997.-150с.
  3. Кремень В.Г. Поступ до нової філософії освіти / Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002.-Зб.наук.праць.-АПН України.-Ч.1.-Харків:»ОВС».-2002.-С. 9-23.
  4. Мадзігон В.М. Інформатизація в контексті  і демократизації освіти в Україні / Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002.-Зб.наук.праць.-АПН України.-Ч.1.-Харків:»ОВС».-2002.-С. 23-27.
  5. Петрик О.І. Некоторые общедидактические вопросы использования информационной технологии в учебном процессе в школах ЧСФР // Использование информационной технологии в учебном процессе.-К.: Випол, 1990.-234с.
  6. Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: від технологічної й комунікативної парадигми до соцієтальної // Практична філософія.-№3, 2003.-К.:ПАРАПАН.-С.28-34.Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді : навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 248 с.
  7. Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді : навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 248 с.
  8. Tetenbaum T.G., Milkee T.A. LOGO and teaching of problem solving a call for moratorium //  Ed. Tech. 24 (№11);  1984.
  9. Hebenstreit Jacques. The use informations in education. Present situation, trend and perspectives // Division of structures, content, method and techniques of education. Unesco.Paris. Ed/86/WS/47.-Paris,Marth,1988.

 


Повний текст: PDF