Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ PDF
Валерій Олександрович Корнієнко
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк
Тенденції розвитку електронної демократії в Україні PDF
Оксана Юріївна Гречко
ЗАКОННІСТЬ ТА Е-ДЕМОКРАТІЯ: ВЗАЄМОВПЛИВ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ PDF
Валерій Аркадійович Довбиш
ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В Е-ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
Олег Васильович Левченко, Софія Євгеніївна Сакалош
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН ЯК НЕОБХІДНА УМОВА Е- ВРЯДУВАННЯ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк
Бюджет громадських ініціатив та автоматизація відбору найкращих проектів як інструмент електронної демократії PDF
Володимир Борисович Романенко, Олександр Володимирович Риженко

Матеріали конференції

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ІНСТИТУЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ КОНЦЕПЦІЇ SMART CITY ЯК СКЛАДОВОЇ Е-ДЕМОКРАТІЇ PDF
Ольга Миколаївна Андрєєва
ІНТЕРНЕТ В НОВИХ ВИМІРАХ ЗАГРОЗ І РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Олександр Васильович Соснін
ГРОМАДСЬКІ АСОЦІАЦІЇ НАУКОВЦІВ ЯК ВИРІШАЛЬНА СКЛАДОВА ДЛЯ УСПІХУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Антонович Шиян, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Електронна демократія та формування сучасної ціннісно-смислової парадигми PDF
Тетяна Костюк
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ШВЕЦІЇ PDF
Юлія Вікторівна Сіденко
ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ (до питання демократизації українського суспільства) PDF
Василь Васильович Козьма
The modernization of public administration in terms of the information society’s communicative development PDF
Іван Климков
Медіакратичні способи управління суспільством PDF
Максим Ладнюк
Електронна демократія та сучасна Україна PDF
Олена Василівна Зінько, Ірина Юріївна Зінько
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЧИННИК ВІДКРИТОСТІ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Вікторівна Новакова
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Євген Геннадійович Крекотень
СУТЬ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Денис Сергійович Слободяник
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Максим Сергійович Плис
ПЕРCПЕКТИВИ ВПРOВAДЖЕННЯ ЕЛЕКТРOННOГO ГOЛOCУВAННЯ В УКРAЇНI PDF
Юрій Миколайович Перебейніс
«Е-ГРОМАДЯНИ», ЯК НОВІТНЯ СКЛАДОВА ДЕМОКРАТІЇ PDF
Вадим В'ячеславович Кошовий
ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРИ В ЕСТОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Анастасія Петрівна Ярова
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ PDF
Юлія Вікторівна Окуньовська, Анастасія Валентинівна Денисюк
Е-демократія як чинник політичної комунікації PDF
Сергій Дмитрович Кліменко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Павло Олегович Столярик
Електронна декларація як чинник електронної демократії PDF
Костянтин Валентинович Бучковський
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Олександр Вікторович Щербаков
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Максим Володимирович Пушкар
Електронне урядування в Україні PDF
Михайло Васильович Фуштей
Електронна демократія в Україні. Веб-сайти органів влади. PDF
Олександр Володимирович Мазур
ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Богдан Сергійович Білецький
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ, ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ PDF
Максим Сергійович Дмитрієв
ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ІСПАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Валентина Юріївна Годлевська
ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ДОБИ: АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ PDF
Ольга Ярославівна Волянюк
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ Е-УРЯДУВАНННЯ PDF
Ірина Даниіловна Похило
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ PDF
Віктор Васильович Кавка
Електронний парламент PDF
Вячеслав Юрійович Андрусишен
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Микола Володимирович Слободянюк
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНОї ДЕМОКРАТІї В УКРАїНІ PDF
Руслан Ігорович Білий, Михало Ігорович Паламарчук
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ PDF
Павло Ігорович Мазур
Гармонізація інформаційного суспільства в світлі демократичних освітніх концепцій PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Діана Олександрівна Гладка
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В ЕСТОНІЇ. ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ірина-Маргарита Олександрівна Принь
РОЗВИТОК ТА ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Олена Валеріївна Чумаченко, Олена Валеріївна Чумаченко
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Олександр Юрійович Недоснований, Ірина Сергіївна Колесник
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Павло Валерійович Ставицький
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ВІННИЦІ PDF
Вікторія Ігорівна Петрик
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ PDF
Надія Григорівна Вигонюк, Валерій Олександрович Корнієнко
Запровадження електронного уряду PDF
Дмитро Олександрович Діхтяренко
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ «Е-ДЕМОКРАТІЇ» В ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ PDF
Марія Вадимівна Куца, Валерій Олександрович Корнієнко
ПРОЦЕСИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПОЛЯ «ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІІЇ» PDF
Тарас Валерійович Захарчук, Валерій Олександрович Корнієнко
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Алла Борисівна Пономаренко, Дмитро Володимирович Ковальов
WHAT IS ELECTRONIC DEMOCRACY IN THE WORLD AND IN UKRAINE PDF
Олеся Дмитрівна Присяжна, Дар’я Зелінська
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ PDF
Віталій Миколайович Шляхов
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ Е-ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Інна Василівна Попова
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ. ЕЛЕКТРОННІ ПОРТАЛИ PDF
Юрій Анатолійович Ткачук
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ЯК ПРЕДМЕТ СУСПІЛЬНОГО ДИСКУСУ PDF
Антон Васильович Свершок, Валерій Олександрович Корнієнко
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Микола Михайович Кравчук, Євген Володимирович Лівкутний
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ PDF
Вадим Аркадійович Підлубний, Валерій Олександрович Корнієнко
РИЗИКИ ІМІТАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНИ 2014-2016 РР. PDF
Василь Васильович Гулай
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Михайло Юрійович Дзюбко


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020