XLVIII Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019)

Вінницький національний технічний університет

13.03.2019 – 15.03.2019


    ХLVIII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів підрозділів університету з участю працівників підприємств м. Вінниці та Вінницької області (НТКП ВНТУ-2019) буде проведена 13-14 березня 2019 р.в секціях загально-інженерних, технічних наук, гуманітарітарних та фундаментальних наук;

   підведення підсумків проводиться 5 квітня 2019 року.

Прийом матеріалів конференції розпочинається з 1 лютого 2019 року і завершується 12 березня 2019.

    Робоча група з підготовки конференції:
голова робочої групи: Павлов С. В., проректор з наукової роботи;
заступник голови робочої групи: Богачук В. В., начальник науково-дослідної частини;
члени робочої групи:
заступники деканів факультетів, заступник директора ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва, заступник директора ІнСГН, директор ІнІНВ;
Власюк А. І., директор КІВЦ;
Кондратьєва Л. М., зав. сектором з питань інтелектуальної власності;
Петросюк Т. А., провідний інженер сектору з питань інтелектуальної власності;
Могила С. Г., інженер 2-ї категорії ІРВЦ;
Шевчук О. А., оперетор ІРВЦ.

    НТКП ВНТУ проводиться у вигляді конференцій навчальних факультетів, конференції Інституту екологічгої безпеки та моніторингу довкілля, конференці Інституту інтеграції навчання з виробництвом, конференції Головного центру виховної роботи та конференції Інституту соціальнь-гуманітарних наук:

 Кожна конференція має власну тематику, оргкомітет, строки проведення пленарних та секційних засідань, та складається з однієї або кількох секцій.


Інформація про конференцію© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019