XLVI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2017)

Вінницький національний технічний університет

15.03.2017 – 24.03.2017


     ХLVI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів підрозділів університету з участю працівників підприємств м. Вінниці та Вінницької області (НТКП ВНТУ-2017) буде проведена у два етапи:
   перший етап – 15–17 березня 2017 року в секціях гуманітарних та фундаментальних наук, а саме в секціях культурології, українознавства, мовознавства, іноземних мов, технічного перекладу, філософії, психології і педагогіки, соціології, права, хімії, екології, вищої математики, прикладної математики, загальної фізики та  фотоніки, графіки і архітектури, фізичного виховання та спортивного менеджменту, Головного центру виховної роботи, також секції Інституту інтеграції навчання з виробництвом;
   другий етап – 2224 березня 2017 року в секціях загально-інженерних, технічних наук;
   підведення підсумків проводиться 29 березня 2017 року.

    Робоча група з підготовки конференції:
голова робочої групи: Павлов С. В., проректор з наукової роботи;
заступник голови робочої групи: Богачук В. В., начальник науково-дослідної частини;
члени робочої групи:
заступники деканів факультетів та заступник директора ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва, заступник директора ІнСГН, директор ГЦВР, директор ІнІНВ;
Власюк А. І., директор КІВЦ;
Кондратьєва Л. М., зав. сектором з питань інтелектуальної власності;
Петросюк Т. А., провідний інженер сектору з питань інтелектуальної власності.

    НТКП ВНТУ проводиться у вигляді конференцій навчальних факультетів, конференції Інституту екологічгої безпеки та моніторингу довкілля, конференці Інституту інтеграції навчання з виробництвом, конференції Головного центру виховної роботи та конференції Інституту соціальнь-гуманітарних наук:

 Кожна конференція має власну тематику, оргкомітет, строки проведення пленарних та секційних засідань, та складається з однієї або кількох секцій.
© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020