XLV Науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (2016)

Вінницький національний технічний університет

02.03.2016 – 11.03.2016


    ХLV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів університету з участю працівників підприємств м. Вінниці та Вінницької області (НТК ВСС ВНТУ) буде проведена у два етапи:
   перший етап – 24 березня 2016 року в секціях гуманітарних та фундаментальних наук, а саме в секціях культурології, українознавства, мовознавства, іноземних мов, технічного перекладу, філософії, психології і педагогіки, соціології, права, хімії, екології, вищої математики, прикладної математики, загальної фізики та  фотоніки, графіки і архітектури, фізичного виховання та спортивного менеджменту;
   другий етап – 911 березня 2016 року в секціях загально-інженерних, технічних наук та секції інституту інтеграції навчання з виробництвом;
   підведення підсумків проводиться 22 березня 2016 року.

    Робоча група з підготовки конференції:
голова робочої групи: Павлов С. В., проректор з наукової роботи;
заступник голови робочої групи: Богачук В. В., начальник науково-дослідної частини;
члени робочої групи:
заступники деканів факультетів та заступник директора ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва;
Власюк А. І., директор КІВЦ;
Кондратьєва Л. М., начальник відділу з питань інтелектуальної власності;
Петросюк Т. А., провідний інженер відділу з питань інтелектуальної власності.

    НТК ВСС ВНТУ проводиться у вигляді конференцій навчальних інститутів, факультетів, конференції Головного центру виховної роботи та конференції гуманітарних підрозділів:

 Кожна конференція має власну тематику, оргкомітет, строки проведення пленарних та секційних засідань, та складається з однієї або кількох секцій.


Інформація про конференцію© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019