Автор детально

Веселовський, Ярослав Петрович, аспірант, кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018