Автор детально

Іванчук, Ярослав Володимирович, Вінницький національний технічний університет, кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018