Автор детально

Димко, С. С., Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна

  • Оптимальне керування електроустановками -2017 - Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними
    ДОСЛІДЖЕННЯ РОБАСТНОСТІ ДО ЗМІНИ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА АЛГОРИТМУ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАКСИМІЗАЦІЄЮ СПІВВІДНОШЕННЯ МОМЕНТ-СТРУМ
    Анотація  PDF


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018