Автор детально

Артемчук, Олег, студент групи 1 ІМ-15, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018