Автор детально

Безродний, Михайло Костянтинович, <span>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»</span>, Україна

  • Інноваційні технології в будівництві-2018 - Технічної теплофізики та промислової теплоенергетики
    Термодинамічний аналіз теплонасосно-рекуператорної схеми опалення та вентиляції з використанням теплоти вентиляційного і атмосферного повітря
    Анотація  PDF


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018