Автор детально

Табачишина, Марина Юріївна, студентка групи 1Б-16б, факультет будівництва теплоенергетики та газопостачання, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018