Автор детально

Білик, Максим Сергійович, ВНТУ, ФМТ, студент 1АТ-16м, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018