Автор детально

Заграй, Віра, студентка групи Моф-13, факультет менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018