Автор детально

Дівак, Вікторія Віталіївна, студентка групи Мр-17б, факультет менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018