Автор детально

Шабанова, Вікторія Євгеніївна, студ. групи ТЗД-16б, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018