Автор детально

Шевчук, В'ячеслав Валерійович, ст. групи ТКП-15б, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки      та      наносистем,      Вінницький      національний      технічний      університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018