Автор детально

Амонс, Анна Ярославівна, студентка групи 3Б-15б ФБТЕГП, Вінницький національний технічний університет© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018