Автор детально

Хомчук, Анатолій Феофанович, ВНТУ, каф. АІВТ, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018