Автор детально

Галунко, Анастасія, студентка групи 1 АКІТ – 17б, факультет комп’ютерних систем  і автоматики, ВНТУ, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018