КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НАФТИ
Оксана Олегівна Шестопалько, Леонід Миколайович Несен

Остання редакція: 2018-03-12

Анотація


У статті проведено аналіз світового та вітчизняного ринку нафти, наведені очікування від розвитку ринку та пропозиції для покращення стану внутрішнього ринку нафти.ANALYSIS OF TRENDS IN WORLD AND DOMESTIC OIL MARKETS

The article analyzes the world and domestic oil market, presents expectations from the development of the market and proposes to improve the state of the domestic oil market.


Ключові слова


нафта; ринок нафти; світовий ринок; вітчизняний ринок; нафтопереробна промисловість; oil; oil market; global market; domestic market; oil refining industry

Посилання


  1. Філіпенко А. С. Економіка зарубіжних країн [Електронний ресурс] / А. С. Філіпенко – Режим доступу до ресурсу: http://studentbooks.com.ua/content/view/707/39/1/0/.

2. OPEC – World Oil Outlook. – 2010. C.48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/woo_2010.pdf

3. Брагинский О. Б., Шлихтер Э. Б. Мировая нефтепереработка. Экологическое измерение. — М.: Academia, 2010. 262 с

4. Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Діяльність Міністерства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

5. Річний звіт НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]: http://annualreport2016.naftogaz.com/ua/de-mi-zaraz/rinok-nafti-i-naftoproduktiv/

6. OPEC – World Oil Outlook. – 2011. C.154. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2011.pdf.


Повний текст: PDF