КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2018)

Розмір шрифта: 
Аналіз інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання
Лариса Дмитрівна Глущенко, Ілля Леонідович Бігдай

Остання редакція: 2018-03-12

Анотація


Анотація

Проаналізовано причини  та рівень інфляції в Україні.   Досліджено вплив інфляційних процесів на економіку України. Запропоновано шляхи подолання інфляції.


Ключові слова


інфляція; інфляційні процеси; рівень інфляції; подолання інфляції

Посилання


  1. Заячківська О. В. Аналіз наявного стану інфляційних процесів у сучасній Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/10.pdf

 

  1. Глущенко Л. Д. Українські реалії причин та наслідків трудової міграції -  [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17070/1979.pdf?sequence=3

 

  1. Рішення Національного банку України «Про підняття облікової ставки у 2018 році. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=62987152&cat_id=55838

 

  1. Інфляційний звіт Національного банку України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010

 

  1. Індекс споживчих цін.  Фінансовий портал Мінфіну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://index.minfin.com.ua/ index/infl

 

  1. Індекс реальної заробітної плати. Фінансовий портал Мінфіну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// index.minfin.com.ua/labour/salary/index

 

  1. Лесько О. Й. Дерегуляція підприємницької діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні / Лесько О. Й., Глущенко Л. Д., Мещерякова Т. К. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - Вінниця.: ВНТУ, 2016. - Вип. 1 (2016). - С. 58 - 64.

Повний текст: PDF