КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2017)

Розмір шрифта: 
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Алла Станіславівна Краєвська

Остання редакція: 2017-03-20

Анотація


Обгрунтовано актуальність інноваційного розвитку сучасних підприємств на основі інтелектуалізації. Визначено інтелектуалізацію як основний інструмент для створення інновацій та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.Досліджено вплив інтелектуального потенціалу на інтелектуалізацію систем менеджменту підприємства.

The importance of innovative developmentbased on intellectualizationof the modern enterprises is justified.The intellectualization defined as the primary tool for creating innovation and competitiveness of the company.The influence of intellectual potential on the process ofintellectualizationof the enterprise management systems is explpred.Ключові слова


інтелектуалізація ; інноваційний розвиток ; інноваційна стратегія ; інновація ; конкурентоспроможність ; інтелектуальний потенціал ; менеджмент

Посилання


1. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства / Й. С. Ситник // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — №8 (134). – С. 198-208.

2. Чайковський Є. Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств / Євгеній Чайковський // Галицький економічний вісник. – 2015. - №2 (49). – С. 115-122.

3. Ремньова Л.М. Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку / Л.М. Ремньова, Ю.В. Ніколаєнко // Науковий вісник Полісся. – 2015. - №2 (2). – С. 139-147.

4. Ситник Й. С. Інтелектуальний потенціал як фактор інтелектуалізації систем менеджменту підприємства / Й. С. Ситник // Економічний вісник НТУ КПІ. — 2012. — №49. – Електронний ресурс. – [Режим доступу: economy.kpi.ua/uk/node/377].

5.  Ситник Й. С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств / Й. С. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2012. — №725 (63). – С. 372-378.

6. Ситник Й. С. Передумови інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств / Й. С. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 100-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_18.  

7. Князев С.Н. Интеллектуализация – стержневая основа развития экономики и управления / С.Н. Князев, А.Г. Шрубенко // Проблемы управления. – 2007. - №3(24). – С. 16-25.

8. Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття / С. Я. Кісь // «Молодий вчений». – 2015. - №3 (18). – С. 72-76.

 


Повний текст: PDF