КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016)

Розмір шрифта: 
APPLIED ASPECTS OF ENTERPRISE MATERIAL RESOURCES MANAGEMENT
Чула Чуамо Серж Рауль

Остання редакція: 2016-02-28

Анотація


Визначено сутність матеріальних ресурсів підприємства. Визначено ключову роль управління матеріальними ресурсами підприємства для забезпечення його стійкого розвитку.


Ключові слова


нейроекономіка; управлінське рішення; теорія прийняття управлінських рішень; нейромаркетинг; нейроменеджмент

Посилання


1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – [4-е изд. доп. и перераб.]. – М.: Институт новойэкономики, 1999. – 1248 с.

2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. –                 895 с.

3. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.


Повний текст: PDF