КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2019)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕЙРОПОДІБНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ГІДРОАГРЕГАТІВ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ТА НАПОРУ ВОДИ
Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив

Остання редакція: 2019-03-04

Анотація


Розглянуто новий метод розрахунку вагових коефіцієнтів нейроподібної мережі в системах діагнос-тики гідроагрегатів, у якості яких запропоновано використовувати коефіцієнти взаємокореляції між вібросигналами у просторово розподілених точках гідроагрегату. Проведено аналіз залежнсті коефіцієнтів від навантаження генератора та напору води.

 

Analysis of dependence of weight coefficients neurosimilar networks in systems of diagnostics  of hydrounits from power of the generator and a water pressure.

Abstract  The new method of calculation of weight coefficients neurosimilar networks in systems of diagnostics  of hydrounits in which quality it is offered to use cross-correlation coefficients between  vibrating signal  in spatially carried  points of the hydrounit is considered. The analysis of dependence of coefficients  from power of the generator and a water pressure  is carried out.


Ключові слова


neurosimilar network; peak-time-and-frequency spectrum; strip of frequencies; the vibration reason; a reliability indicator; cross-correlation coefficient; weight coefficient

Посилання


1.    В. В. Кухарчук та ін., Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2014, 168 с.

 

2.    В. Ф. Граняк, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, «Кореляційний підхід до визначення ваго-вих коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі для вібродіагностування гідроагрегатів», Віс-ник Інженерної академії України, № 4, с. 100–105. 2017.

 

3.    V. F. Hraniak, V. V. Kukharchuk, V. Kucheruk, and A. Khassenov «Using instantaneous cross-correlation coefficients of vibration signals for technical condition monitoring in rotating electric power machines», Bulletin of the Karaganda University: PHYSICS Series, pp. 72 – 80, № 1 (89). 2018.


Повний текст: PDF